Tjänster

Vi vill betjäna våra kunder bra och ansvarsfullt. Under årens lopp har vi utvecklat flertalet, mångsidiga arbetshanteringsverktyg tillsammans med olika branscher, vilket betyder att alla funktioner är användarvänliga och formade efter kundbehovet. Deras syfte är att påskynda och underlätta pappersarbetet samt minska den egna arbetsbördan.

Projekthantering

Projekthantering

Hantera projekten lätt och behändigt. Lägg upp nya arbeten, redigera gamla eller granska uppgifter med endast några klick. Funktionen innehåller alla de vanligaste projektverktygen.

Arbetstidsfunktioner

Arbetstidsfunktioner

Genomför in- och utskrivningar till arbetet, planera arbetspass, lägg in semestrar och sjukledigheter. Det är även möjligt att uppfölja flextider och genomförda arbetstimmar.

Utrustningshantering

Utrustningshantering

Med denna funktion är det möjligt att hantera företagets fordon och verktyg. Håll koll på mängder och platsinformation, samt spåra flyttningar mellan lager.

Rapporter

Rapporter

Skriv ut omfattande rapporter från så gott som varje funktion. Nya rapportmöjligheter kan tilläggas enligt kundens önskemål. Rapportering sker lätt och behändigt.

Materialhantering

Materialhantering

Flytta material mellan lager och håll koll på mängder och platsdata.

Resurshantering

Resurshantering

Verktyget för projektrelaterad resursering underlättar arbetsledningens planering av projekt och uppgifter under de kommande veckorna. Planerade Att göra-uppgifter syns i personalens arbetslistor i mobilens Waremann arbetskort.

Stäng meny